ماشین بیهوشی

ماشین بیهوشی یا دستگاه بیهوشی ، توسط متخصص بیهوشی یا پرستار بیهوشی جهت حفظ بیهوشی در هنگام عمل جراحی استفاده می‌شود. رایجترین نوع دستگاه بیهوشی که در حال حاضر در سراسر دنیا گسترده شده و در حال استفاده است ماشین بیهوشی با جریان پیوسته است، که طراحی شده تا بتواند میزان ثابت و دقیقی از مخلوط گازهای طبی (مانند اکسیژن یا دی نیتروژن مونوکسید) را با میزان ثابتی از گازهای بیهوشی (مانند ایزوفلوران) ترکیب کرده و در نهایت با یک جریان و فشار ثابت و به شکل امن تحویل بیمار دهد.

بیهوشی در پزشکی و دندانپزشکی حالتی است که در آن، فرد به‌صورت ارادی و غیرارادی کنترلی بر قسمتی از جسم، یا تمام جسم و محیط فیزیکی خود ندارد و به‌طور موقت می‌تواند موجب بی‌دردی، فلج موضعی و حتی فراموشی شود. این روند موجب تضعیف یا سرکوب برگشت‌پذیر دستگاه عصبی مرکزی شده که باعث از بین رفتن احساس و واکنش به محرک‌های بیرونی می‌شود.

فراموشی و از بین بردن هوشیاری دو جنبهٔ مهم حالت بیهوشی هستند. سیستم بیهوشی شامل ماشین بیهوشی و سیستم تنفسی می شود که امکان تحویل غلظت های مشخص هوشبرهای استنشاقی و اکسیژن را به بیمار و نیز برداشت دی اکسیدکربن را می دهد. دی اکسیدکربن هم می تواند از طریق برداشت و هم از طریق خنثی سازی شیمیایی برداشته شود.

فهرست