سی پپ نوزادان

CPAP نوزادان (nCPAP) عبارت است از اعمال فشار مثبت به مجاری تنفسی نوزاد در حال تنفس خود به خودی در طول چرخه تنفسی می باشد. فشار مثبت ، معمولاً از 4 cmH2O تا 8 cmH2O ، تغییر می کند ، که می تواند به جلوگیری از فروپاشی آلوئول ها کمک کند.

نمایش یک نتیجه

فهرست