09121328490
02188235176

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

بارگذاری محصولات بیشتر

دستگاه الکتروشوک قلبی یا دفیبریلاتور دستگاهی است که با استفاده از ولتاژهای بالا یک جریان الکتریکی مناسب را جهت به کار انداختن مجدد عضله قلب و شارژ الکتریکی آن به بدن بیمار منتقل میکند. آریتمی ها بیشتر توسط داروها درمان می شوند اما در مواردي داروها موثر نیستند در این موارد ممکن است از درمانهاي الکتریکی خاص استفاده شود که شایع ترین آنها شوك الکتریکی و پیس میکر است.

نظر به اینکه مهمترین حلقه در زنجیره بقا، دفیبریلاسیون سریع می باشد،لذا استفاده از شوك الکتریکی جایگاه بسیار مهمی در درمان آریتمی ها و احیاء قلبی ریوي دارد.این الکتروشوک قلبی براساس موجی که ایجاد می کنند به دو گروه مونوفازیک و باي فازیک تقسیم می شوند. در دستگاه هاي منوفازیک جریان الکتریسیته بین الکترودها فقط در یک مسیر جریان مییابد.

در دستگاه هاي باي فازیک در دو مرحله جریان الکتریکی انتقال می یابد، ابتدا در یک مسیر جریان مییابد، سپس به صورت بالعکس برمیگردد و در حقیقت جریان الکتریسیته به صورت دو طرفه در طی دو فاز بین پدال ها به جریان در میآید. دستگاه هاي بايفازیک با مقدار انرژي کمتر نسبت به منوفازیک داراي اثر بخشی بیشتر میباشند ، در این دستگاه ها با کاهش انرژي تا حد، % 50همان اثرات درمانی یا بیشتر از آن نیز کسب میشود.

نتایج تحقیقات نشان دادهاند که میزان انرژي بالا در حین شوك دادن، ممکن است باعث آسیب سلولهاي قلب شود. با توجه به اینکه میزان انرژي مورد نیاز در دفیبریلاتورهاي بايفازیک کمتر از منوفازیک میباشد، بنابراین خطر صدمه به سلولهاي قلبی و اختلال عملکرد قلبی بعد از احیاء کاهش می یابد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت