09121328490
02188235176

بارگذاری محصولات بیشتر

چراغ سیالتیک یکی از ابتدایی ترین و مهمترین وسایلی هستند که در اتاقهای عمل جهت روشن کردن موضع جراحی و مشاهده بهتر اندام کوچک و بدون کنتراست در مناطق عمیق موضع یا حفره های بدن به کار میرود.

مناسبترین چراغ اتاق عمل، چراغ سیالتیک است. آنها داراي انواع مختلف مثل چراغ جراحی تک قمره، دو قمره، سه قمرهمی باشند. از آنجا که هنگام عمل ممکن است دستها، سر، تجهیزات و … باعث ایجاد سایه شوند، بنابراین طراحی باید به گونهای باشد که این چراغها سایه های مزاحم را کاهش دهند و اعوجاج رنگ را به حداقل برسانند

سیستم روشنایی اتاق های عمل به بیان ساده شامل یک یا چند چراغ جراحی است. آنها به بازوی متحرک وصل شده تا امکان حرکت عمودی و چرخشی به طرفین وجود داشته باشد. گاهی نیز میتوان سیستم روشنایی را در یک نقطه از سقف یا دیوار ثابت کرد. یا با ایجاد ریل در سقف، امکان تغییر موضع آن را فراهم کرد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت